İç Kontrol

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMU
Kamu Hizmet Standartları
Kamu Hizmet Envanteri
 
ORGANİZASYONEL YAPI VE GÖREVLER
Görev Tanımları
            Müdür
            Müdür Yardımcısı
            Bölüm Başkanı
            Öğretim Elemanları
            Yüksekokul Sekreteri
            Öğrenci İşleri
            Personel İşleri
            Mali İşler
            Yazı İşleri-Özel Kalem
 
          Taşınır İşlemleri
            Bölüm Sekreterliği
            Arşiv- Staj İşlemleri
            Kütüphane İşleri
            Website Sorumlusu
            Koruma ve Güvenlik Görevlisi
            Temizlik İşleri
Görev Dağılım Tablosu
İş Süreçleri
            Öğrenci İşleri
            Mali İşler
            Taşınır İşleri
            Personel İşleri
 
>