İç Kontrol

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMU
Kamu Hizmet Standartları
Kamu Hizmet Envanteri
 
ORGANİZASYONEL YAPI
Teşkilat Şeması
Organizasyon Şeması

GÖREV TANIMLARI
Müdür
Müdür Yardımcısı
Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı
Uçak Gövde Motor Bakım Bölüm Başkanı
Öğretim Elemanları
Yüksekokul Sekreteri
Öğrenci İşleri
Personel İşleri
Maaş – Tahakkuk İşleri
Yazı İşleri - Özel Kalem
Taşınır İşlemleri
Bölüm İşleri
Arşiv – Staj İşlemleri

İŞ SÜREÇLERİ
Öğrenci İşleri
Yeni Öğrenci Kayıtları
Öğrenci Belgesi
Transkript Belgesi
Staj İşlemleri
Kayıt Yenileme
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavları
Haftalık Ders Programları
Mazeret Sınavı
Mezuniyet İşlemleri
Tek Ders Sınavı
Kayıt Dondurma
Kendi İsteği ile Kayıt Silme
Öğrenci Kimliğinin Yeniden Basılması
 
Personel İşleri
Dr.Öğr.Üyesi İlk Atama
Dr.Öğr.Üyesi Yeniden Atama
Öğretim Görevlisi İlk Atama
Öğretim Elemanı Yeniden Atama
Araştırma Görevlisi İlk Atama
40/a Görevlendirme
31. Madde Görevlendirme
39. Madde Görevlendirme
 
Maaş – Tahakkuk İşleri
Yıllık Bütçe Hazırlama
Maaş Ödeme
Ek Ders Ödeme
Yolluk Ödeme
Eser İnceleme Jürisi Üyelik Ücreti
Sürekli Görev Yolluğu Ödeme
Final Sınav Ücreti
Satın Alma İşlemleri
Su ve Elektrik Ödemeleri
 
Taşınır İşlemleri
Malzemenin Kayıt Altına Alınması
Malzeme İstek ve Çıkış
Kayıttan Düşme
Yıl Sonu Sayım İşlemleri
Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri
            
 
>