İnsan Hakları Temalı Makale Yarışması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 6701 sayılı Kuruluş Kanunu'nun 9'uncu maddesi mucibince insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapma ve insan hakları ve ayrımcılıkla mücadelede kitle iletişim araçlarını kullanarak bilgilendirmen ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirme görev ve yetkilerini haizdir.

Mevzubahis görev ve yetkiler kapsamında Kurumumuzun yürüttüğü faaliyetlerden biri de tematik yarışmalar düzenlemektir. Yarışmalar yoluyla başta öğrenciler olmak üzere hedef kitleye hak temelli bir bakış açısı kazandırmak, insan haysiyetine saygıyı güçlendirmek ve söz konusu alanda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda 10 Aralık İnsan Hakları Günü / İnsan Hakları Haftası münasebetiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından  "Lisans Öğrencilerine Yönelik İnsan Hakları Temalı Makale Yarışması" düzenlenmektedir. Yarışma detayları için kurumun web sayfasından detalı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi : 25.07.2022 12:22 Okunma Sayısı : 174

Son Duyurular
>