İdari Personel

Ergün DEMİREL
Yüksekokul Sekreteri
Zübeyde YAMAN
Kütüphaneci
Ramazan TUNCAY
Şef
Zerrin ŞAHBUDAK
Ayniyat Saymanı
Ahmet CAN
Şef
Merve LİMON
Memur (Ş)
>