Tanıtım

1992 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi birçok fakülte, enstitü, yüksekokul ve araştırma birimleri ile yaklaşık 30.000 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin en temel var olma sebeplerinden birisi çağdaş bir eğitim-öğretim düzeyini esas alarak Ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik konjektürü değerlendirerek, gerekli insan kaynağını yetiştirmek için yeni yüksekokullar, bölümler ve programlar açmaktadır. Bu misyon çerçevesinde 1992’den itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı bir çok yüksekokul açılmış ve bu yüksekokullarda faaliyet gösteren programlar ile diğer üniversitelere de örnek olmuştur.

              Havacılık küresel bir sektör olup, eğitim faaliyetlerinin de uluslararası ve ulusal mevzuatın gerektirdiği standartlar çerçevesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), ve Hava Seyrüseferinin Emniyeti için Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL) kural ve standartlarına uyumlu nitelikli havacılık eğitimi gerekmektedir. Alanında hızla gelişen sivil havacılık sektörü ile ilgili olarak Yüksekokul düzeyinde bir yükseköğretim kurumunun kurulması Üniversitemiz, Muğla İli ve Ülkemiz açısında önemli bir yer tutmaktadır.  Bu bağlamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu ile Yükseköğretim Genel Kurulunun uygun görüşü ile açılmasına karar verilen Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun kurulmasına ilişkin 2012/3979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

AKADEMİK PERSONEL
İDARİ PERSONEL
ETKİNLİKLER
DOKÜMAN ARŞİVİ
Yukarı Çık